top of page
BASES DEL CONCURS I COM PARTICIPAR?

Es donaran diplomes a les fotografies guanyadores en les següents categories:

Flora i Vegetacio.png
Fauna.png
Impacte.png
arquitectonica.png

Paisatge

Flora i Vegetació

Fauna

Medi Rural

Impacte ambiental

Paisatge.png

La millor fotografia de les presentades (en qualsevol categoria) es premiarà amb una dotació econòmica de 250€.

 

TOTES les fotografies hauran de ser realitzades a la VALL DE BONABÉ.

excepte les de l'apartat de fauna i espècies de la flora, que poden ser d'altres indrets, però referides a espècies que es troben a Bonabé.

vall_de_Bonabé_parc_natural_copia_copia.

Com participar? 

 

  • Cada persona interessada podrà enviar un màxim d’una fotografia en cada una de les categories.

  • Data màxima d’arribada de les fotografies: El 17 de Febrer de 2019.

  • El format de la fotografia haurà de ser en .JPG i tenir una resolució mínima de 300mpx.

  • Cada fotografia haurà d’anar acompanyada d’un títol així com la categoria en que es presenta.

  • Dins del correu electrònic s’hauran d’afegir les dades personals de l’autor; nom, cognoms, email i telèfon.

  • El jurat exclourà fotografies que no compleixin algun dels requisits.

bottom of page